Sikkerhetstjeneste-JernbaneTotalstasjon-1IMG_0546IMG_0856
 

Tjenester

 • Geodesi

  Geodesi omfatter alle arbeider forbundet med kart og landmåling. Fagfeltet er omfattende og deles inn i forhold til hva firmaet tilbyr av tjenester pr. i dag.

  Arbeidsstikking utføres for entreprenører for å plassere og kvalitetssikre dens produksjon. Ofte utfører vi arbeidsstikking på en byggeplass i sin helhet, men også som et supplement til entreprenørens egne stikkere.

  Vegstikking.

  Innmåling og masseberegning.

  Innmåling og kartproduksjon utføres i mange sammenhenger for prosjekterende som har behov for en korrekt digital terrengmodell i forbindelse med et prosjekteringsoppdrag. Firmaet tilbyr ajourhold av eksisterende kart eller produksjon av nytt. I løpet av 2013 vil vi også tilby produksjon av terrengmodeller ved sjøbunnskartlegging.

  Scanning.

 • Rådgivning

  Firmaet tilbyr rådgiving innen landmålingstekniske utfordringer knyttet til bruk av de forskjellige koordinatsystemer.

  På byggeplasser hvor entreprenøren selv ønsker å utføre stikking er vi behjelpelig i oppstartsfasen med beliggenhetskontroll, samt etablering av sikringspunkter og brukspunkter med stasjonære prismer. Prismer er tilgjengelig gjennom hele byggeperioden og demonteres av oss etter ferdigstillelse av byggeprosjektet.

 • DAK

  Firmaet benytter avanserte DAK-verktøy til produksjon av dokumentasjon for alle typer måleoppdrag i tillegg til vanlig tegningsproduksjon.

  I mange tilfeller leveres ikke stikningsdata korrekt på byggeobjekter. Dette skyldes som oftest at prosjekterende/arkitekt benytter millimeter som tegneenhet og i tillegg plasserer origo tilfeldig i tegningen.

  Firmaet har god erfaring i opprydding i slike tegninger, slik som skalering og transformasjon til målrettet data som er korrekt i kartgrunnlaget.

  Vi legger vekt på å ha en god bredde i de ulike DAK-verktøy for å kunne produsere stikningsdata selv for eget bruk eller til eksterne. Blant verktøyene kan nevnes; AutoCAD Civil 3D, Novapoint, GIS-Line og Gemini.

 • Byggeledelse

  I forbindelse med byggelederoppdrag benyttes firmaets instrumentpark for en mere omfattende kontroll av produksjonen.

  Tradisjonelt må entreprenør selv besørge stikking av entreprisen, noe han selvsagt må fortsette å utføre. En kontroll med rett instrument vil det raskt avdekkes om byggherren får den kvaliteten som forventes.

  I mange tilfeller kan en raske avdekking av avvik spare partene for store økonomiske og tidsmessige konsekvenser.

 • Sikkerhetstjeneste Jernbane

  Firmaet innehar godkjenning som Hovedsikkerhetsvakt/Lokal sikkerhetsvakt (HSV/LSV), samt leder for El-sikkerhet (LFS)

  Foreløpig tilbyr vi bare disse tjenestene på Ofotbanen.

   

   

  Transq _qualified

Kontakt oss
Ingeniørfirma Dag-Arne Granberg AS
Kirkegata 12
8516 Narvik

E-post:
Tlf.: +47 900 65 321
Orgnr. 995 354 780 MVA