1 - Kopi2 - Kopi34
 

Om oss

Ingeniørfirma Dag-Arne Granberg AS er et foretak med det formål å yte bistand i form av støttefunksjoner innen bygg- og anleggsnæringen, samt tilby sikkerhetstjeneste til jernbaneforetak i Norge. Firmaet har lang og allsidig erfaring innen bygg- og anleggsnæringen og her nevnes spesielt landmåling, masseberegning, dokumentasjon, byggeledelse og teknisk tegning (DAK).

Teknisk bistand.

Firmaet disponerer eget landmålingsutstyr, nærmere bestemt flere GNSS med CPOS-løsning, avanserte totalstasjoner, digital niveller, 2-Fallslasere og 3D-scanner. Behandling av måledata utføres i programvaren GIS/Line -Landmåling. Dokumentasjon og tegningsproduksjon utføres i AutoCAD Civil 3D, Novapoint samt Gemini Entreprenør.

Sikkerhetstjeneste Jernbane.

Firmaet innehar godkjenning som Hovedsikkerhetsvakt/Lokal sikkerhetsvakt (HSV/LSV), samt leder for El-sikkerhet (LFS)

 

 

Transq _qualified

Kontakt oss
Ingeniørfirma Dag-Arne Granberg AS
Kirkegata 12
8516 Narvik

E-post:
Tlf.: +47 900 65 321
Orgnr. 995 354 780 MVA